درباره ما بیشتر بدانید

در صورت وجود هر گونه سوال و مشکل احتمالی میتوانید با مدیر هر دپارتمان مطرح نمایید.

arka920 1100 1300 1 گروه مهندسی و بازرگانی فطرس

نظر بدهید