سیستم هیدرولیک و جک موریس

مشخصات فنی سیستم هیدرولیک موریس

در حال حاضر سیستم هیدرولیک موریس در 8 مدل ارائه میگردد
در کادرهای زیر مشخصات عمومی هر مدل قرار دارد
رای اطلاع از مشخصات فنی کامل هر سیستم هیدرولیک ، بر روی مدل دلخواه کلیک کنید

HL-420

HL-420

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی
 • نوع شیر : مکانیکال
 • حجم روغن : 52L
 • ویژگی ها : قیمت اقتصادی، کم مصرف، Soft + Start , Soft + Stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
HL-320

HL-320

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی
 • نوع شیر : مکانیکال
 • حجم روغن : 70L
 • ویژگی ها : بی صدا، مناسب فضاهای کوچک، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
CM-320

CM-320

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی
 • نوع شیر : مکانیکال - الکتریکال
 • حجم روغن : 85L
 • ویژگی ها : بی صدا، مناسب فضاهای کوچک، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
CM-MARK2

CM-MARK2

 • نوع کاربری : آسانسور نفر بر ، آسانسور باری
 • نوع شیر : مکانیکال - الکتریکال
 • حجم روغن : 150L
 • ویژگی ها : بی صدا، ماژولار، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
CA

CA

 • نوع کاربری : آسانسور نفر بر ، آسانسور باری
 • نوع شیر : مکانیکال - الکتریکال
 • حجم روغن : 245L
 • ویژگی ها : مناسب ظرفیت و تراول های بالا، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
CA/A

CA/A

 • نوع کاربری : آسانسور نفر بر ، آسانسور باری
 • نوع شیر : مکانیکال - الکتریکال
 • حجم روغن : 310L
 • ویژگی ها : مناسب ظرفیت و تراول های بالا، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
CG

CG

 • نوع کاربری : آسانسور نفر بر ، آسانسور باری
 • نوع شیر : مکانیکال - الکتریکال
 • حجم روغن : 530L
 • ویژگی ها : مناسب ظرفیت و تراول های بالا، دارای تجهیزات ویژه، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
CIF-2

CIF-2

 • نوع کاربری : آسانسور باری
 • نوع شیر : مکانیکال - الکتریکال
 • حجم روغن : 200L
 • ویژگی ها : دارای ریموت کنترل اضطراری، Soft + Start , Soft + stop
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی جک موریس

در حال حاضر سیستم هیدرولیک موریس در 5 مدل ارائه میگردد
در کادرهای زیر مشخصات عمومی هر مدل قرار دارد
برای اطلاع از مشخصات فنی کامل هر جک ، بر روی مدل دلخواه کلیک کنید

9130

9130

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی، آسانسور نفر بر، آسانسور باری
 • روش اعمال : جانبی غیر مستقیم 2:1
 • طول تراول : 11000mm
 • ویژگی ها : حداکثر تطبیق پذیری، قیمت اقتصادی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
9131MCE

9131MCE

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی
 • روش اعمال : جانبی غیر مستقیم 2:1
 • طول تراول : 6500mm
 • ویژگی ها : اشغال فضای کمتر، روغن کمتر برای پر کردن پیستون
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
9140

9140

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی، آسانسور نفر بر، آسانسور باری
 • روش اعمال : مستقیم جانبی 1:1
 • طول تراول : 11000mm
 • ویژگی ها : اشغال فضای کمتر برای تراول های کوتاه
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
9150

9150

 • نوع کاربری : آسانسور خانگی، آسانسور نفر بر، آسانسور باری
 • روش اعمال : مستقیم از زیر 1:1
 • طول تراول : 11000mm
 • ویژگی ها : مناسب برای آسانسور های پانوراما
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
HL Compact

HL Compact

 • نوع کاربری : آسانسور نفر بر
 • روش اعمال : جانبی غیر مستقیم 2:1
 • طول تراول : 9000mm
 • ویژگی ها : اشغال فضای کمتر، روغن کمتر برای پر کردن پیستون
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

لطفا دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید

میانگین امتیازات ۵ از ۵